Celem programu kształcenia w ramach studiów podyplomowych: „Ziołolecznictwo” jest zdobycie, bądź poszerzenie wiedzy w zakresie składników biologicznie aktywnych występujących w roślinach  leczniczych, które decydują o ich skuteczności profilaktycznej oraz terapeutycznej, a także oceny i bezpieczeństwa ich stosowania.
Poznanie procesów technologicznych i biotechnologicznych w przygotowywaniu produktów ziołowych.
Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które pozwolą na świadczenie profesjonalnych usług zdrowotnych w zawodach o profilu medycznym, czyli w praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarsko-medyczne), w gabinetach ziołolecznictwa, a także w pokrewnych zawodach oraz w przemyśle farmaceutycznym – zwłaszcza zielarskim.
Ponadto uzyskane wiadomości mogą być wykorzystane przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół dla potrzeb własnych oraz pasjonatów ziołolecznictwa, celem propagowania go na łamach czasopism o tematyce zdrowia. 
 
ZARYS PROGRAMOWY
 
● Wprowadzenie do ziołolecznictwa
● Lek pochodzenia roślinnego a suplement diety
● Ziołolecznictwo w gastroenterologii
● Ziołolecznictwo w hematologii i kardiologii
● Ziołolecznictwo w nefrologii
● Ziołolecznictwo w ginekologii i położnictwie
● Ziołolecznictwo w endokrynologii i chorobach metabolicznych
● Ziołolecznictwo w pediatrii
● Ziołolecznictwo w alergologii
● Ziołolecznictwo w pulmonologii
● Ziołolecznictwo w dermatologii oraz w leczeniu trudno gojących się ran
● Ziołolecznictwo w reumatologii
● Ziołolecznictwo w geriatrii
● Ziołolecznictwo w onkologii
● Ziołolecznictwo w psychiatrii
● Aromaterapia
● Apiterapia
● Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
● Zagadnienia prawne dotyczące ziołolecznictwa oraz pozaaptecznego obrotu produktami leczniczymi
 
„Medycyna tradycyjna (ziołolecznictwo) jest ważną i często niedocenianą częścią usług zdrowotnych. W niektórych krajach medycyna tradycyjna lub medycyna niekonwencjonalna może być określana, jako medycyna komplementarna (uzupełniająca). Medycyna tradycyjna ma długą historię stosowania w zachowaniu zdrowia oraz w zapobieganiu i leczeniu chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych.” – The WHO Traditional Medicine (TM) Strategy 2014–2023.
 
Rekrutacja na studia podyplomowe „Ziołolecznictwo” odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) oraz trwa  do 19 lutego 2021 roku.
 
Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysyłana drogą mailową po zakończeniu rekrutacji  do 25 lutego 2021 r.
 
Minimalna liczba miejsc na studia podyplomowe, to 30 osób, która warunkuje uruchomienie studiów.
 
Niezbędne dokumenty w ramach rekrutacji:
 
1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
2. Dowód opłaty wpisowej w wysokości 100
3. Podpisana umowa edukacyjna pobrana w e-rekrutacji oraz Regulamin studiów
 
Tryb i czas trwania nauki: Studia w trybie niestacjonarnym – hybrydowym odbywają się w niedziele (zazwyczaj w godz. 8.30-18.00), dwa lub trzy razy w miesiącu. II semestry – zajęcia w ilości 200 godzin realizowane są poprzez wykłady, seminaria oraz ćwiczenia.
 
Warunki ukończenia studiów:
 
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w wykładach, seminariach i ćwiczeniach (obowiązkowy udział w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych programem nauczania zajęć oraz napisanie i złożenie pracy dyplomowej.
 
Opłaty:
 
Koszt opłaty rekrutacyjnej 100 zł płatne przy rekrutacji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów, bądź zrezygnowania z ich kontynuacji.
Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych: „Ziołolecznictwo” wynosi 4500 zł, z możliwością wniesienia opłaty w dwóch równych ratach:
 
– I rata (2250 zł) płatna do 25 lutego 2021 r., 
– II rata (2250 zł) płatna do końca czerwca 2021 r.
–  Opłaty za studia podyplomowe „ziołolecznictwo” należy dokonywać po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu decyzji o przyjęciu na studia, czyli do 25 lutego 2021 r.
– Konto bankowe: 73 1750 001212 0000 00002757 8314 tytułem: Studia podyplomowe – Ziołolecznictwo

COLLEGE MEDICA - ROZWIJAJ PASJE

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl