Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Nasza uczelnia oferuje różnorodne specjalizacje i możliwości. Wybierz swoją i ciesz się zdobywając wiedzę!

Misja i Wizja
Naszym celem jest dostarczanie studentom wiedzy na najwyższym poziomie, która zapewni im poczucie kompetencji na konkurencyjnym rynku pracy.

Opowiadamy się za nowoczesnym modelem kształcenia, w którym partnerstwo w relacjach ze studentami jest wartością nieocenioną. U podstaw każdego aspektu kształcenia leży poszanowanie dla uniwersalnych wartości etycznych, które w dzisiejszym wielowymiarowym świecie dadzą studentom poczucie podmiotowości, a także pomogą rozumieć i zaakceptować różnorodność.

Jak wszystko się zaczęło?
Uczelnia powstała w roku 1926 jako szkoła typu seminaryjnego. Jej organem założycielskim jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami Ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma także uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

Informacje o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564). Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe. W ramach kierunku teologia, Uczelnia prowadzi specjalności w zakresie: Turystyki Krajów Biblijnych*, Promocji Zdrowia*, Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Pedagogiczno-Katechetycznym*, Seminaryjno-Pastoralnym*. Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności (oznaczonych gwiazdką*) tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl